Documente oficiale

           images                 descărcare Steagul-Frantei
 • Anexa 3 la OMECTS  nr. 5348  din  07.09.2011/PROGRAMA ŞCOLARĂ GEOGRAFIE-disciplina nonlingvistică (DNL)-disciplină predată în limba franceză-Clasele a XI-a şi a XII-a
 • Anexa 3  la OMECTS  nr. 5348  din  07.09.2011/PROGRAMA ŞCOLARĂ ISTORIE-disciplina nonlingvistică (DNL)-disciplină predată în limba franceză-Clasele a XI-a şi a XII-a
 • Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii speciale “secţie bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat
 • Precizări privind evaluarea elevilor la proba anticipată a examenului de bacalaureat susținut de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale “Secție bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat
 • Temele din programele de bacalaureat pentru disciplinele la care elevii susţin probele specifice, în vederea obţinerii menţiunii speciale „secţie bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat
 • CECRL- Cadre européen commun de référence pour les langues
 • Metologia bilingv/3-2-2011_3642
 • O R D I N privind aprobarea Programelor şcolare pentru învăţământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba franceză, la disciplinele: Geografia Franţei, clasa a IX-a; Istoria Franţei, clasa a X-a, Elemente de cultură şi civilizaţie franceză, clasa a XI-a şi a XII-a
 • ORDIN privind aprobarea Programelor de Limbă și civilizație franceză și a Programelor de Discipline non lingvistice pentru elevii secțiilor bilingve francofone incluse în proiectul bilateral franco-român “De la învățământul bilingv către filierele universitare francofone”
 • Module d’enseignement interdisciplinaire
 • O R D I N privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii speciale „secţie bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat