Calendarul examenului de Bacalaureat 2020 – sesiunea de vară

Calendarul examenului de Bacalaureat 2020 – sesiunea de vară

OMEN 4950 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat 2020

 • 25 – 29 mai 2020           Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 29 mai 2020                    Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/ a XIII-a
 • 9 – 10 iunie 2020           Evaluarea Competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba română – proba A
 • 11 – 12 iunie 2020         Evaluarea Competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba maternă – proba B
 • 15 – 17 iunie 2020         Evaluarea Competențelor digitale – proba D
 • 18 – 19 iunie 2020         Evaluarea Competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională – proba C
 • 22 iunie 2020                    Limba și literatura română – proba Ea) – examen scris
 • 23 iunie 2020                    Limba și literatura maternă – proba Eb) – examen scris
 • 24 iunie 2020                    Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – examen scris
 • Examen la Matematică – pentru absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera teoretică, pentru cei care au terminat filiera tehnologică și pentru absolvenții de la profilul militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională
 • Examen la Istorie – pentru absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus
 • 25 iunie 2020                    Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – examen scris

Absolvenții trebuie să aleagă una dintre următoarele materii, pentru examen, în funcție de studiile urmate în liceu:

 • Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar din filiera vocațională
 • Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie și, după caz, Sociologie – absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretica, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus
 • 30 iunie 2020             Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)
 • 1-6 iulie 2020            Rezolvarea contestațiilor
 • 7 iulie 2020                Afișarea rezultatelor finale de la BAC 2020

Examenul național de Bacalaureat 2020 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat.

 • Modele orientative de subiecte pentru examenul național de Bacalaureat 2020 vor fi disponibile aici (începând cu luna noiembrie).

Ordinele de ministru care aprobă/modifică/actualizează listele examenelor în virtutea cărora pot fi recunoscute si echivalate certificatele/atestatele de competențe lingvistice, respectiv competențe digitale sunt publicate aici.

Comments are closed.