Proiect „Târgul micilor artişti”

 a b n
Coordonator: Prof. Mirela Soprovici
Parteneri :
– S.C. „Cuty-Ceramics” SRL, Botosani
– Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 6, Botosani
– Biserica  „Sfântul Spiridon” , Botosani
– Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”, Botosani 
Arta tradiţională meşteşugărească din România reprezintă una din valorile poporului nostru. Suntem datori să cunoaştem şi să preţuim şi dacă putem să ducem mai departe tradiţiile  şi arta populară din România, dar mai ales din zona Botoşaniului.
Portul popular, olăritul, arta împletitului, încondeierea ouălelor sunt vechi meşteşuguri care au luat naştere în comunitatea satului românesc de odinioară. Astfel ele trebuiesc păstrate , valorificate şi transmise mai departe prin generaţiile de tineri ce urmează.
Considerăm că este util ca elevii  să dobândească informaţii şi competenţe în recunoaşterea unei lucrări din arta populară, dar şi să realizeze astfel de lucrări.
Obiective:

  • Să cunoască aspecte legate de arta tradiţională meşteşugărească, atât din zona Moldovei cât şi din alte zone ale ţării
  • Să dezvolte interes şi admiraţie pentru arta populară :olărit, port popular, obiecte de cult ;
  • Să realizeze obiecte care fac parte din arta populară românească, prin diferite tehnici de lucru: împletire, pictare, încondeiere, coasere;
  • Să folosească adecvat materialele puse la dispoziţie : culori tempera, vase de lut arse în cuptor, etamină, ată tip goblen , mohair, ac, coajă de ou;
  • Să sensibilizeze  şi să conştientizeze, atât elevii cât şi profesorii , importanţa păstrării şi valorificării tradiţiilor populare;
  • Să participe la realizarea unei expoziţii cu obiecte meşteşugăreşti şi cu fotografiile realizate în decursul procesului de lucru în cadrul liceului;

Grupul ţintă:
Elevii claselor a IX-a B, D, E, F, G, H şi a X-a A, B, C, D, E, Colegiul Naţional  “A.T. Laurian “, Botoșani
Elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a de la cele două instituţii de invăţământ
Durata proiectului: 15 februarie- 23 aprilie 2010

 ccc  cc
 Clasa a X-a F la atelierul de Ceramica Kuty-Ceramics SRL, Botosani

qa

 aq
qq w
qwq wqq
we qwq
qw eww
e