PROIECTE 2012-2013

PROIECTE 2012-2013

Atuuri pentru o cariera de succes

Proiectul de fata încearca sa ajute în cunoasterea atuurilor si limitelor fiecarui elev ce îsi pune probleme în alegerea unei viitoare cariere.

Cum ajungi la o cariera de succes?

Propunem câteva strategii pentru elevii nostrii care îi va putea ajuta în planificarea unei cariere de succes:

 •  Cunoaste-ti atuurile si limitele!
 • Informeaza-te!
 • Studiaza!
 • Actioneaza!
 • Planifica!
 • Fii deschis catre nou!
 • Pastreaza si îmbunatateste ce ai acumulat!
 • Fii competitiv!

Atuuri pentru o cariera de succes– pagina web

”Minunile ştiinţei în spaţiul multilingvistic european”

Asociaţia de Tineret ”2010 Europa” în parteneriat cu Consiliul Judeţean Botoşani şi Colegiul Naţional ”A.T.Laurian” lansează proiectului Minunile ştiinţei în spaţiul multilingvistic european”. Scopul proiectului este de a promova studiul ştiinţelor naturii şi a noilor tehnologii în rândul tinerii generaţii în context european. Proiectul este finanţat de Consiliul Judeţean Botoşani şi Asociaţia de Tineret ”2010 Europa”. În cadrul proiectului va fi organizată o Şcoală de vară la Colegiul Naţional ”A.T. Laurian” în perioada 23 august – 1 septembrie 2013. Se pot înscrie elevi din clasele VII – XII de la şcolile din judeţ. Înscrierile se vor face miercuri, după lansarea proiectului.

Lansarea va avea loc miercuri, 21 august 2013, în Aula Magna a colegiului, ora 13,00.

”Templul cărții”
TEMPLUL CĂRȚII

            Proiectul ”Templul Cărții” a fost inițiat de Asociația de Tineret ”2010 Europa” Botoșani, beneficiar direct al acestui proiect fiind Colegiul Național ”A.T.Laurian” Botoșani.
Scopul proiectului a fost de a reabilitarea spaţiului verde din zona corpului A al Colegiului Naţional „A.T.Laurian” (clădire monument istoric) şi amenajarea unui loc de recreere, de educare și promovare în comunitate a unui comportament responsabil față de  mediul înconjurător.
Activitățile derulate în cadrul acestui proiect au urmărit, pe lângă reabilitarea şi amenajarea unui spaţiu emblematic pentru instituție și oraș, optimizarea educației formale și informale prin activități de educație non-formală. Astfel, au fost organizate, de către voluntarii asociației, de elevii și profesorii colegiului, activităţi de promovare a proiectelor ecologice, de conștientizare a importanței cunoșterii problemelor ecologice la nivel mondial, național și local, de găsire a unor soluții de rezolvare, activități care vor dezvolta în rândul cetățenilor un comportament ecologic adecvat, capabil să genereze atitudini pozitive și responsabile, vor dezvolta simțul estetic, spiritul competitiv, de voluntariat și de echipă.
Pe tot parcursul proiectului s-a urmărit promovarea conceptului de cetățenie activă în rândul tinerilor în vederea cultivării valorilor, principiilor, ideilor și practicilor europene democratice. Pentru membrii comunității a fost un exemplu de parteneriat care oferă perspective diferite de implicare şi oportunitatea de a fi activ şi responsabil în comunitate.
Experienţa unor proiecte anterioare ne-a determinat să credem că cele mai bune rezultate în schimbarea atitudinii faţă de natură sunt proiectele educaţionale pe teme ecologice. Existenţa unor spaţii verzi frumos amenajate în interiorul unităţilor de învăţământ, reprezentă o oportunitate de dezvoltare a abilităţilor şi a practicilor de învăţare şi educare privind protecţia mediului.
Astfel, în spațiul reabilitat s-au amenajat alei, s-au montat 10 băncuțe și coșuri stradale, s-au plantat 100 de trandafiri, 450 de flori, 35 de arbuști ornamentali (catalpa, molid argintiu, liliac de vară, dracila, hibiscus, lavandă, cununiță), ți s-au gazonat aproximativ 800 mp. La activități au participat aproximativ 350 de voluntari, elevi, profesori, părinți.
Grupul ţintă îl reprezintă:

 • Elevii colegiului din învăţământul liceal (1002) și gimnazial (146 elevi), elevii din judeţ care ne vizitează cu regularitate școala (500 elevi), şi profesorii şcolii (77 cadre didactice) – beneficiari direcţi ai proiectului;
 • Părinţii elevilor (aprox. 2100), locuitorii din zonele rezidenţiale învecinate (aprox. 12000 locuitori, reprezentând 10% din populaţia oraşului) – beneficiari indirecţi ai proiectului.
 • Vizitatorii oraşului Botoşani.

Aplicant:   Asociaţia de Tineret „2010 Europa” Botoşani
Parteneri:

 • Colegiul Naţional „A.T.Laurian” Botoşani
 • Unitatea Administrativ Teritorială  Botoşani
 • Asociaţia Comitetelor de Părinţi din Colegiul „A.T.Laurian” Botoşani
 • Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani
 • Surse de finanţare: Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc
 • MOL România
 • Asociaţia de Tineret „2010 Europa” Botoşani
”Centrului European pentru Limbi Moderne”
European Centre of Modern Languages – din Graz, Austria organizează activități în cadrul proiectului Centrului European pentru Limbi Moderne (CELM), proiect ce se desfășoară sub egida programului 2012-2015 “ Apprendre par les langues”.
26-28 martie 2014 – workshop, dedicat diseminării publicațiilor
28-30 aprilie 2014 -atelierul “Implicarea părinţilor în educaţia plurilingvă şi interculturală” (“CARAP pentru părinți”)
Lansarea va avea loc miercuri, 21 august 2013, în Aula Magna a colegiului, ora 13,00.

”Diseminări ECML”

Comments are closed.