A collaborative European inquiry into Technology Enhanced Mathematical Pedagogy

 2

LANSAREA PROIECTULUI

TEMP-Cercetare europeană colaborativă in dezvoltarea tehnologiei in pedagogia matematicii

A fost aprobat proiectul „Cercetare europeană colaborativă în dezvoltarea tehnologiei in pedagogia matematicii” finanţat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, Acţiunea KA2- Cooperare pentru Inovare și Schimb de Bune Practici (perioada de derulare 2015-2017).

Proiectul urmărește consolidarea integrării TIC în procesul de învățare a matematicii, predare și formare a tineretului la diferite niveluri. Profesorii de matematică din cele 3 țări partenere ( Suedia, România și Marea Britanie)  vor împărtăși din experiența didactică , vor explora modurile în care tehnologia digitală poate fi utilzată la orele de curs și adaptată la nevoile individuale ale elevilor.

Impactul vizat de proiect se referă la dezvoltarea abilităților de implementare inovativă, eficientă și accesibilă a noilor instrumente educaționale. Activitățile proiectului vor conduce la îmbunătățirea abilităților de cercetare în domeniul pedagogiei matematice și a integrării TIC în metodele și mijloacele didactice. Pe termen lung, ne aşteptăm la o creștere a interesului și implicării elevilor în învățarea matematicii şi la creşterea calităţii actului didactic din şcolile partenere.

Partener 1      Vasteras Kommun- Suedia  (coordonator al proiectului)

Partener 2      Colegiul Național A.T.Laurian Botoșani- România

Partener 3      UCL Academy- Marea Britanie

Selecţia personalului şcolii pentru participarea ca membri în cadrul proiectului va avea loc în perioada 7-9 septembrie 2015.

Criterii de selecție:

  • Să fie profesor titular în Colegiul Național A.T.Laurian (10 p, eliminatoriu)
  • Să dețină experiență în derularea de proiecte (implementare, evaluare, diseminare/valorizare ) (30 p)
  • Să dețină competențe lingvistice de comunicare în limba engleză (20 p)
  • Să dețină competențe de utilizare TIC (20 p)
  • Să aibă disponibilitate de lucru în echipă (20 p)

Selecția va consta în evaluarea dosarelor de candidatură. Acestea se vor depune la Secretariatul C.N.A.T.Laurian până în data de 4 septembrie 2015, ora 12 și vor conține:

  • O scrisoare de intenție adresată Directorului Colegiului, semnată și datată, în original;
  • Un CV Europass semnat și datat pe fiecare pagină, în original;
  • Pașaport lingvistic, semnat și datat pe fiecare pagină;
  • Documente justificative.

Rezultatele selecţiei vor fi afişate pe site-ul liceului în data de 10 septembrie 2015.

Comments are closed.