Diseminări ECML-2014

       În perioada 26-28 martie 2014 a avut loc la sediul ECML (European Centre of Modern Languages – Centrul European de Limbi Moderne) din Graz, Austria workshop-ul dedicat diseminării publicațiilor ECML ce se ocupă cu educația plurilingvistică și interculturală. Un al doilea obiectiv al seminarului a fost conceperea unor planuri realiste de implementare a publicațiilor ECML și a activităților centrate pe educația plurilingvistică în diverse contexte naționale.
Publicațiile ECML ce urmează a fi diseminate sunt CLIL-LOTE-START (Content and Language Integrated Learning în limbi altele decât engleza – http://clil-lote-start.ecml.at), EPOSTL (Portofoliul european pentru viitorii profesori de limbi moderne – http://epostl2.ecml.at), MARILLE (Promovarea plurilingvismului; limba majoritară în contexte multilingvistice – http://marille.ecml.at) și PLURIMOBIL (Programe de mobilitate pentru educație plurilingvistică și interculturală – http://plurimobil.ecml.at) .
Seminarul ECML, ce se adresează factorilor de decizie din educație, reprezentanților ECML în cele 34 de state membre ale acordului parțial lărgit cu Consiliul Europei de care ECML depinde, și nu în ultimul rând profesorilor de limbi moderne și profesorilor metodiști – și-a propus ca valoare adăugată schimburile între agenții de diseminare a publicațiilor ECML în legatură cu activitățile de educație plurilingvistică și exemplele de bună practică ce pot fi adoptate în fiecare context național.
20140326_12025020140328_11294320140326_16552020140326_141312