Asociații

ASOCIAȚIA COMITETELOR DE PĂRINȚI DIN COLEGIUL NAȚIONAL  A.T. LAURIAN

     Înființată în 2001, părinții fondatori stabilind, prin statut, ca obiective: asigurarea de bunuri materiale, servicii și finanțări în vederea “asigurării unui proces educațional la nivelul standardelor de calitate”, participarea la elaborarea proiectelor de dezvoltare și modernizare a bazei materiale, procurarea unei garsoniere destinate voluntarilor Corpului Păcii, premierea elevilor merituoși, subvenționarea editării de reviste școlare sau alte lucrări, acțiuni cu caracter umanitar.

SIGLA ASOCIATIEI

ASOCIAȚIA DE TINERET 2010 EUROPA


     Fondată, în anul 2002. Scopul asociației, conform statutului: “sprijinirea integrării active a tinerilor în societate şi în lumea europeană, dezvoltarea, în rândul tinerilor, a unor mentalităţi şi aptitudini vitale într-o democraţie prin promovarea valorilor statului de drept, a gândirii critice, deschise, tolerante, lipsită de prejudecăţi, abilităţii de comunicare eficientă şi de lucru în echipă”.

ASOCIAȚIA FOȘTILOR PROFESORI ȘI ELEVI AI LICEULUI “A.T. LAURIAN” BOTOȘANI

     Fondată în 1923 pentru “strângerea rândurilor acelor ce au primit lumină la acest liceu, ca uniți să-i ajute propășirea pe cale culturală și materială“ și reînființată în 1990, prin strădaniile grupului de inițiativă format din 21 de persoane.

 

FUNDAȚIA ACADEMICĂ  „A.T. LAURIAN”

     Înființată în 2016, ideea Fundației academice la Botoșani provenind din mediul academic ieșean. Un rol important l-a avut profesorul universitar Mircea Rusu, cetățean de Onoare al Botoșanilor din anul 2002. Mai multe informații puteți accesaAICI

 

ASOCIAȚIA COLEGIILOR  CENTENARE

     Înființată în 2008 (Colegiul A.T.Laurian fiind membru fondator) este o organizație non-guvernamentală formată din cele mai prestigioase colegii din țară care, împreună, au dat peste 85% dintre academicienii țării și militează pentru “promovarea calității în învățământul preuniversitar“.