Proiecte naționale

 • Beneficiari direcți   1021 de elevi ai școlii (gimnaziu și liceu)
 • Beneficiari indirecți   23 profesori de științe, tehnologie și matematică
 • Perioadă de desfășurare   10.01.2018-01.01.2020
 • Buget   44700 Euro
 • Obiective
  • Dezvoltarea  metodelor de învățare și a competențelor sociale prin abordarea STEM
  • Inovarea metodelor de predare prin crearea de lecții interdisciplinare
  • Dotarea școlii cu un laborator virtual și un laborator experimental pentru fizică și chimie
  • Dezvoltarea activităților de învățare bazate pe proiecte
  • Cunoașterea realităților unui loc de muncă prin vizite de documentare la companii locale
  • Integrarea științelor în spațiul comunitar prin participarea reprezentanților din comunitatea locală la festivalul de științe
  • Promovarea în comunitatea locală și națională a modelelor de bună practică dezvoltate în predarea-învățarea

Formarea profesională a cadrelor didactice din Laurian.

martie -septembrie 2019

Amenajarea și dotarea laboratorului ATL SMART

ianuarie-septembrie 2019

Vizite de documentare la barajul Stânca Costești, Agenţia Națională pentru Protecţia Mediului Botoşani și parcul de panouri fotovoltaice Rediu.