Proiecte europene

 În Colegiul Naţional „A. T. Laurian” Botoşani s-au desfășurat în ultimii ani, 12 proiecte cu finanțare europeană în cadrul programului Erasmus. În implementarea acestor proiecte s-au implicat sute de elevi și 40 de profesori ai școlii.

TITLU 

OBIECTIVE

     PARTENERI

Programare web in ATL

Erasmus+ VET, nr.ref. 2023-1-RO01-KA121-VET-000116933

Obectiv 1 : Cresterea aplicabilitatii competentelor de programare ale elevilor prin participarea la proiecte Erasmus+, formare profesionala – VET, in domeniul IT, pana in 2027.

Obectiv 2 : Extinderea ofertei curriculare la specializarea matematica-informatica prin introducerea disciplinelor de programare web la clasele X-XII, ca urmare a participarii la stagiile de formare Erasmus+.

Obiectiv 3 : Dezvoltarea dimensiunii europene a educatiei din liceul nostru, prin cresterea cu minim 10 % pe an a numarului de elevi implicati in programe si proiecte educationale europene, pana in 2027

Parteneri: Euromind, Sevilia, Spania
Descriere
Proiectul Erasmus+ VET, nr.ref. 2023-1-RO01-KA121-VET-000116933  este un proiect destinat mobilităților elevilor în domeniul formării profesionale și este finanţat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+.
În primăvara anului 2024, 15 elevi de clasa a X-a, profil real, specializarea matematică-informatică vor participa  la un stagiu de formare de 2 săptămâni în domeniul programării web, în Sevilia, Spania.
Calendarul de activități pentru participanții la stagiu:

 • Informarea elevilor privind concursul de selecție:octombrie-noiembrie 2023;
 • Selecția elevilor participanți la stagiu și a profesorilor însoțitori:20-24 noiembrie 2023;
 • Pregătirea pedagogică și profesională, lingvistică și culturală, care însumează 35 de ore: 6 ore pedagogia stagiului, 15 ore pregătire profesională, 10 ore pregătire lingvistică, 4 ore pregătire culturală: februarie-martie 2024;
 • Participarea la stagiul de formare: mai 2024;
 • Participarea la ateliere de lucru cu elevi ai școlii și la activități de diseminare: iunie 2024.
« Dispositifs inclusifs de coopération » (Inclusive cooperation systems), DISCO+, nr. 2023-1-FR01-KA220-SCH-000158210

Proiectul își propune să încurajeze reflecția comună între profesori, tutori și viitori profesori pe tema incluziunii, bazându-se pe contribuțiile activităților de creație și de experimentare, urmând să fie pregătiţi inițial formatori de profesori în procesul de creare a modulului, apoi profesori sau viitori profesori.

 • Université de Bretagne Occidentale, Franţa, coordonator european
 • Colegiul Naţional „A. T. Laurian” Botoşani, România, instituţie parteneră
 • Alţi parteneri: instituţii educaţionale din Franţa, Italia, Lituania, Spania şi Ungaria.

Proiectul Kariyerini Planla (PLAN YOUR CAREER), nr. ref. 2021-2-TR01-KA152-YOU-000P40209

Asociaţia de Tineret 2010 EUROPA din Botoşani implementează proiectul Kariyerini Planla (PLAN YOUR CAREER), nr. ref. 2021-2-TR01-KA152-YOU-000040209, Programul Erasmus+, Acţiunea cheie 1, Mobilităţi, Tineret, coordonat de Arslan Youth and Sports Club, din Çankırı, Turcia.

Mobilitatea – dati click aici

Obiectivul general al proiectului constă în abordarea problemei tinerilor care părăsesc sportul la o vârstă fragedă de teamă că nu îşi pot crea o carieră, în a-i determina să nu renunţe la sport şi în a le explica faptul că sportul şi cariera pot fi combinate cu succes.

În perioada 01.10.2022-10.10.2022, s-a desfăşurat o mobilitate transnaţională la care au participat tineri, lideri de grup şi facilitatori din Bosnia şi Herţegovina, Lituania, România, Turcia şi Ucraina.

Limba Franceză – o şansă! Consorţiu judeţean pentru adaptarea strategiilor de predare/învăţare/evaluare a Limbii Franceze la Europa actuală (SOS-Le Français!)

 • ERASMUS+, Acţiunea cheie 1, Mobilităţi, Educaţie şcolară
 • Nr. ref.: 2019-1-RO01-KA101-061580 
 • Perioada de derulare : 01.09.2019-31.09.2022
 • Persoană de contact Colegiul Naţional « A. T. Laurian » Botoşani: Prof. Mangîr Gabriela

Dezvoltarea competențelor de predare/învățare/evaluare a limbii franceze profesorilor din învățământul preuniversitar în vederea creşterii interesului elevilor pentru învăţarea limbii franceze.

Casa Corpului Didactic Botoşani – coordonator de consorţiu, organizaţie de trimitere

Colegiul Naţional „A. T. Laurian” Botoşani – membru în consorţiu

 • ERASMUS+, Acţiunea cheie 1, Mobilităţi, Educaţie şcolară, Acreditare
 • Nr. ref: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000046448 
 • Perioada de derulare : 01.02.2022-31.12.2027
 • Persoană de contact: Prof.Dr. Rodica Mighiu
Diploma - 2021-Diploma Acreditare Erasmus
 • ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară (SCH), Acreditare
 • Nr. ref: 2022-1-RO01-KA121-SCH-000061732
 • Acreditarea: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000046448
 • Perioada de derulare : 01.06.2022-31.08.2023
 • Buget aprobat: 34,150.00 Euro
 • Persoană de contact: Prof.Dr. Rodica Mighiu

La Conferinţa naţională „Învață și dă mai departe!ˮ, organizată de ANPCDEFP, în data de 10.11.2023,  Colegiul Naţional „A. T. Laurian” din Botoşani a fost premiat pentru contribuţia adusă la transformarea prin învăţare a oamenilor şi a comunităţilor.

Felicitări, tuturor participanţilor din cadrul proiectului de Acreditare, Erasmus+, Educaţie şcolară, Nr. ref: 2022-1-RO01-KA121-SCH-000061732 !

 • Nr. ref: 2023-1-RO01-KA121-SCH-000125397
 • Acreditarea: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000046448
 • Perioada de derulare : 01.06.2023-31.08.2024
 • Buget aprobat: 32,133.00 Euro
 • Persoană de contact: Prof.Dr. Rodica Mighiu

Rezultate:

1. Curs_Outdoor education_Larnaca_26.02.-01.03.2024

2. Curs_Creativity and interculturality_Paphos_8-12.04.2024

3. Stagiu de observare_Paris_13-17.05.2024

4. Mobilitate de grup-elevi_Bulgaria_15-19.04.2024

5. Mobilitate de grup-elevi_Franta_13-17.05.2024

Obiectiv 1: 36 cadre didactice, participante la cursuri de formare Erasmus+, să abordeze la clasă metode inovative de predare-învăţare-evaluare, să se adapteze la noul context de învăţare, până în 2026.

Obiectiv 2: 15 participanţi la stagii de observare (personal didactic, conducere, didactic auxiliar) să-şi dezvolte competenţe profesionale, de transfer de bune practici în management educaţional, până   în 2026.

Obiectiv 3: 45 de elevi din clasele de liceu, profil real şi umanist, să-şi îmbunătaţească competenţele sociale şi civice, de a învăţa să înveţe, spiritul de iniţiativă şi antreprenoriat, până în 2026.

Obiectiv 4: 36 participanţi la cursurile de formare,15 participanţi la stagiile de observare şi 45 de elevi participanţi la mobilităţi să-şi dezvolte competenţele lingvistice şi interculturale, până în 2026.

Colegiul Naţional „A. T. Laurian” Botoşani – aplicant, beneficiar

Adaptarea competențelor şi cunoştințelor de specialitate ale profesorilor de informatică la robotică şi tehnologii web moderne” (Tech-Roboweb)

2019-2021

 • Nr. ref. 2019-1-RO01-KA102-062780
 • Coordonator Inspector Școlar profesor Liliana Chira
 • Responsabil A.T.Laurian profesor  Cerasela-Daniela Cardaș

Extinderea competențelor şi cunoştințelor profesionale pentru 16 profesori de informatică și TIC din județul Botoșani în domeniile Web şi Robotică, pentru a putea integra la clasă strategii didactice de predare/ învățare/ evaluare asociate formării.

        Școli din consorțiu :

 • Colegiul Național „A. T. Laurian” Botoşani
 • Liceul „Regina Maria” Dorohoi
 • Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoşani
 • Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoşani

Developing a sustainable European model for the integration of Programming in the teaching of Mathematics (ProgMath)

2018-2021

Nr. ref. 2018-1-SE01-KA201-039163

Coordonator profesor  Cerasela-Daniela Cardaș

Dezvoltarea unui model european sustenabil pentru integrarea programării în predarea matematicii și influențarea educației profesorilor prin diseminarea în cadrul instituțiilor de învățământ superior pentru formarea cadrelor didactice.

ProgMath website

 • Suedia coordonator- Vasteras Kommun
 • Finlanda, Vasa övningsskola Vasa
 • Franța, Lycee Saint Exupery Blagnac
 • Marea Britanie, UCL Academy London

ProgMath

Activate Critical and Creative Thinking- Read to Lead

2018-2020

Nr.ref. 2018-1-BG01-KA229-047843_3

Coordonator profesor  Alina Diana Rusu

Proiectul este organizar în jurul a 6 teme care se combină pentru a crea noi perspective. Temele sunt Moștenirea națională, învățarea, democrația, antreprenoriatul, calitatea vieții și schimbarea globală. Proiectul țintește să creeze un beneficiu social real prin redefinirea cititului. Elevii își vor dezvolta o introspecție mai precisă asupra ideilor ce conturează societatea.

 • Bulgaria – Profilirana Angliiska Gimnazia Geo Milev
 • Germania– Max-Weber-Schule Giessen
 • Italia– Liceo Scientifico „Leonardo Da Vinci”
 • Franța– Lycée Polyvalent Gabriel Touchard George Washington
 • Portugalia– Agrupamento De Escolas D. Sancho I

Sharing the world: disability and displacement

2017-2019

Nr.ref. 2017-1-FR-01-KA219-037504_5

Coordonator profesor  Ana Gabriela Tanasă

Proiectul isi propune sa încurajeze incluziunea socială a elevilor defavorizați (elevi cu dizabilități, elevi din casele de copii, elevi cu probleme de învățare, copiii refugiați sau abandonați de familiile lor etc.). Obiectivul nostru principal este de a consolida empatia și de a crea o schimbare de perspectivă și de respectare a drepturilor omului în cazul categoriilor mai sus menționate.

Project website

 • Portugalia– Agrupamento de Escolas de Arrifana, Santa Maria da Feira
 • Letonia– Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, Duagavpils
 • Turcia– Silifke Anadolu Lisesi, Silifke
 • Franța– Ogec STE Croix ST Euverte, Orleans
 • Slovacia– Hotelova Akademia, Hlinska 31, 010 01 Zilina
 • Slovenia– Osnovna sola Litija, Litija

A collaborative European inquiry into Technology Enhanced Mathematical Pedagogy (TEMP)

2015-2017

Nr.ref. 2015-1-SE01-KA201-012339

Coordonator profesor  Cerasela Daniela Cardaș

Proiectul urmărește consolidarea integrării TIC în procesul de învățare a matematicii, predare și formare a tineretului la diferite niveluri. Profesorii de matematică din cele 3 țări partenere ( Suedia, România și Marea Britanie)  vor împărtăși din experiența didactică , vor explora modurile în care tehnologia digitală poate fi utilzată la orele de curs și adaptată la nevoile individuale ale elevilor.

https://projecttemp.org/

 • Suedia coordonator- Vasteras Kommun
 • Marea Britanie, UCL Academy London

Acquisition of professional web programming skills for an earlier integration in the labor market

2015-2016

Nr.ref. 2015-1-RO01-A102-014297

Coordonator profesor  Cerasela Daniela Cardaș

Scopul  acestui proiect este extinderea formării de specialitate în domeniul IT prin învățarea limbajului de programare web  PHP .  24 de elevi din clasele X-XI de matematică- informatică ai Colegiului participă la un stagiu de formare profesională PHP în perioada 7-25 martie 2016, în Karlsruhe, Germania

detalii proiect

 • Germania, firma Alfatraining, Karlsruhe

Math teachers’ adventure of ICT integration

2015-2017

Nr.ref. 2015-1-tr01-KA201-021561

Responsabili profesori Magda Mihaela Bucătaru, Daniel Marius Bucătaru 

Obiectivul principal al proiectului este de a oferi profesorilor de matematică dezvoltarea profesională necesară pentru integrarea TIC în procesele de predare învățare. Pentru a realiza acest lucru, au fost proiectate trei rezultate – produse intelectuale: deschiderea unui curs online (OOC), realizarea de resurse educaționale deschise (OER), și dezvoltarea unei comunități profesionale online (OTC).

http://detalii proiect

 • Turcia, Universitatea Hacettepe, Ankara
 • România, Asociația Institutul GeoGebra Botoșani 

CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ COMENIUS


2012-2013

 • Profesor Corneliu Doru Picealcă – Mobilităţi de formare continuă Comenius, LLP, 12-1374-CG-TR, CZ-2012-092-008, “EU-magic effective use of modern techonology and games in classrooms, 03/07/2012-09/07/2012
 • Profesor Magda Mihaiela Bucătaru -Mobilităţi de formare continuă Comenius, LLP, 298-CG-TR, CZ-2012-092-008, “Efectiv use of modern technology and games in classrooms”, 03/07/2012-09/07/2012

2011-2012

 • Profesor Ana-Gabriela Tanasă-   Mobilităţi de formare continuă Comenius, LLP, 11-1110-CG-SE
 • Profesor Ionela Florentina Iacob- Focus on Scotland: 2 week course for European teachers of English at secondary level, LLP, Comenius – formare continuă pentru profesori şi factori implicaţi în educaţie, International Study Programmes, Marea Britanie, 14-26.08.2011, LLP

2000-2001

 • Profesori Rodica Mighiu, Mihaela Codruța Cîmpan- Cursul « Français général – niveau avancé » – curs de formare continuă pentru profesorii de limbi străine, Comenius 2.2.C, programul Socrates, 02-27 iulie 2001, IFALPES, Annecy, Franţa
 • Profesor Ovidiu Aniculăese- Curs de formare continuă pentru profesorii de  limbi străine, Comenius 2.2.C, programul Socrates, 2001, UK

PROIECTE COMENIUS BILATERALE ȘI MULTILATERALE

TITLU

OBIECTIVE

PARTENERI

Implementarea activismului european prin carieră și multilingvism

 • 2013-2015
 • Nr.ref. 2013-PBL-12-BT-RO-TR
 • Coordonator profesor Ana Gabriela Tanasă

Facilitarea schimbului de metode, strategii și soluții între cele două școli partenere cu scopul unei intervenții comunitare și unitare privind integrarea socială și formarea profesională a elevilor.

TurciaHacibektas Anadolu Lisesi, Nevsehir

Play our anthems, share our traditions

 • 2013-2015
 • Nr.ref. 2013-PM-922-BT-TR
 • Coordonator profesor Carmen Dulgheru

Identificarea faptelor istorice prin intermediul muzicii imnurilor,  învățarea unor lucruri noi despre trecutul și istoria națiunilor implicate în proiect, dar și despre istoria Europei în general, respect pentru valorile naționale, cum ar fi imnurile naționale, istoria, instrumente tradiționale, alte valori autentice, reactualizarea activității muzicienilor, scriitorilor și compozitorilor.     website

 • Turcia– Tasucu Anadolu Lisesi – Tasucu
 • Irlanda de Nord- South Eastern Regional College, Downpatrick Campus, Downpatrick
 • Grecia-GENIKO LYCEIO THERMOY – THERMO
 • Italia– Tortoli
 • Polonia-Gimnazjum im. Edmunda Bojanowskiego – Lubsko
 • Bulgaria-SOU “Hristo Botev” Kocherinovo

Connaisons nos pays, connaisons notre Europe!

 • 2007-2009
 • Nr.ref. 07-PBL-20-BT-SK
 • Coordonator profesor doctor Rodica Mighiu 
 • Slovacia- Gymnazium Ivana Bellu, Handlova
PERIOADA TITLU PROFESORI DESCRIERE
octombrie 2023-septembrie 2026 DISCO+ Rodica Mighiu Proiectul abordează noțiunea de incluziune, egalitatea de gen și dezvoltarea gândirii critice în rândul elevilor.
Instituţii partenere din: Franţa, Italia, Lituania, România, Spania, Ungaria

octombrie 2023-iunie 2024

 

La musique qui nous connecte Rodica Mighiu Acest proiect permite elevilor să lucreze în colaborare, în limba franceză, despre muzică.Şcoli partenere din: Grecia, România
octombrie 2023-mai 2024 Un regard sur notre culture  Alina Diana RusuRodica MighiuDaria IchimCarmen Afrodita GiocaşTalida-Elena GrunzacLiliana TomiţăElena Alecsa Acest proiect permite elevilor să lucreze în limba franceză într-un mod colaborativ și interdisciplinar. Elevii vor lucra pe teme privind istoria fiecărei țări, identitatea culturală, tradiții și obiceiuri.Şcoli partenere din: Portugalia, România, Italia, Spania.
ianuarie – august 2023 ATL-PLUS Rodica MighiuMihaela-Liliana PrăjinariuAlina-Diana RusuCarmen Afrodita GiocaşCerasela Daniela CardaşConstantin GiosuGabriela MangîrGrădinaru AncaIonela Florentina IacobIuliana GuriţăMaria-Magdalena DediuMihaela PricopeRoxana AsanduluiViorica Cernescu Acest proiect permite o mai bună comunicare între participanţi precum şi vizibilitatea rezultatelor participării la mobilităţile din cadrul Proiectului de Acreditare, programul Erasmus+, Mobilităţi în domeniul Educaţiei Şcolare – Cod Acţiune: KA121 SCH, nr.ref.: 2022-1-RO01-KA121-SCH-000061732.
2022-2023 Ȋmpreună, prin FormAcces

Rodica Mighiu

Mihaela-Liliana Prăjinariu

Elena Alecsa

 

Proiectul eTwinning Împreună prin FormAcces îşi propune crearea unei reţele parteneriale între unităţile de învăţământ din judeţul Botoşani care participă la implementarea proiectului POCU FormAcces, al cărui beneficiar este Asociaţia „Societatea Naţională Spiru Haret Pentru Educaţie, Ştiinţă Şi Cultură”, partener fiind Inspectoratul Şcolar Județean Botoșani.
noiembrie 2022-mai 2023 L’Europe, c’est nous!

Rodica Mighiu

Alina-Diana Rusu

Iuliana Guriţă

Acest proiect permite elevilor să lucreze în limba franceză într-un mod colaborativ și interdisciplinar. Aplicațiile digitale sunt folosite pentru a publica produsele finale ale elevilor. Se va realiza un album ilustrat reprezentativ.
2021- 2022 BIEN DANS NOS BASKETS

Rodica Mighiu

Mihaela-Liliana Prăjinariu
Cerasela-Daniela Cardaş
Carmen-Afrodita Giocaş
Anca Grădinaru

 

Scopul acestui proiect este de a-i învăța pe elevi să se informeze în mod independent, să analizeze informațiile în mod critic, să folosească corect rețelele sociale și să decripteze știrile false.
2021- 2022 Sport e territorio – Sport et territoire

Rodica Mighiu

Elena Alecsa

Marinela Acsinte

Cristina Rîznic

 

Proiectul utilizează mai multe discipline din domeniul științelor umane și tehnologiei: limba maternă și limbi străine, istorie, geografie, artă, tehnologie și educație civică.
2021-2022 Ma ville

Rodica Mighiu

Teodora Ursulică

Lavinia Ghineţ

 

Acest proiect permite elevilor să lucreze în limba franceză în mod colaborativ şi interdisciplinar, fiind prevăzută pregătirea în vederea dezvoltării unui viitor proiect Erasmus+.

2018-2019

2019-2020

Sustainable Poetry

Rodica Mighiu

Elena Alecsa

Scopul proiectului este de a consolida învățarea pentru dezvoltarea durabilă și de a ajuta elevii să ia parte activă în societate.
2019-2020

A picture is worth more…


Rodica Mighiu

Elena Alecsa

Scopul proiectului este de a construi o poveste din imagini, care să facă parte din cultura ţării şi care să fie împărtăşită partenerilor.
2018 – 2019 Let’s fiind the most remarkable person of your country Onofrei Tana Identificarea și promovarea personalităților românești în rândul statelor partenere.
2018-2019 Projet FLE faire la connaissance

Rodica Mighiu

 

Școli partenere din Austria, Portugalia, România
2018-2019 Comment fêtez-vous la Francophonie ?

Rodica Mighiu

Elena Alecsa

Niculina Coromă

Școli partenere din Spania, Italia, România
2015-2016 Liberté, Egalité, Fraternité

Rodica Mighiu

Gabriela Tanasă

Carmen- Afrodita Giocaş

Parteneri din Italia, Tunisia și Cipru
2014-2015 La communication interculturelle Rodica Mighiu Parteneri din Finlanda, Grecia, Slovacia, Italia, Norvegia
2014-2015 La pomme en Normandie et en Moldavie

Rodica Mighiu

Carmen- Afrodita Giocaş

Partener Lycée Malherbe, Franța
 • Gazeta europeană a limbilor, buletinul electronic informativ al Centrului European de Limbi Moderne (CELM), prezintă informaţii din cadrul acestuia (evenimente, proiecte, resurse), din alte sectoare relevante ale Consiliului Europei și ale partenerilor săi. În acelaşi timp, sunt prezentate evoluțiile la nivel național în domeniul limbilor moderne, în statele membre și nu numai…..  vezi articol
 • Recomandarea Consiliului Europei pe tema importanței educației plurilingve pentru cultura democrației …articol ( anexa 1, anexa 2, anexa 3)