Resurse materiale

Clădiri

Corp A

Corp B

Corp C

Internat

Cantină

Corp de legătură

Săli

Amfiteatru

CDI

Sală Corp A

Sala de marmură

Sală Corp B

Hol Corp C

Hol Internat

Aula Magna

Hol Corp A

Hol Corp B

Sală Corp B

Sală Corp B

Sală Corp C

Cameră Internat

Cabinete și laboratoare

Laborator SMART

Cabinet de istorie

Laborator de informatică

Laborator de biologie

Săli și terenuri de sport

Sală de sport

Teren de sport