Viziune/Misiune

MISIUNEA COLEGIULUI: O EDUCAȚIE DE CALITATE, PERFORMANTĂ, UN ELEV CU COMPETENȚELE NECESARE DEZVOLTATE, CU PROPRIUL TRASEU DE DEZVOLTARE INTELECTUALĂ CONSOLIDAT PRIN CONTINUAREA STUDIILOR UNIVERSITARE, PENTRU INTEGRAREA ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ, GLOBALĂ ȘI DIGITALIZATĂ.

VIZIUNEA: CONTINUAREA CULTURII ORGANIZAȚIONALE ȘI TRADIȚIEI PENTRU PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE CU IMPLEMENTAREA MODERNITĂȚII, PRIN ELEVI COMPETENȚI, PROFESORI BINE PREGĂTIȚI, CDȘ FLEXIBIL, MULTILINGVISM ȘI DIGITALIZARE, ASIGURAREA STĂRII DE BINE, ÎN SPAȚII CU DOTARE MODERNĂ SITUATE ÎNTR-UN MEDIU SIGUR ȘI PRIETENOS, ÎN CARE SE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI, PROIECTE ȘI PROGRAME EXTRAȘCOLARE DIVERSE.

DEVIZA:   LAURIANUL NU ESTE DOAR UN LICEU, LAURIANUL ESTE O FAMILIE!

Când am intrat pe poarta Liceului Laurian, în toamna anului 1903, bătrâna cladire m-a primit ca si cum dăinuia în acel loc din eternitate, iar eu i-aş fi fost predestinat.” ( Octav Onicescu  )

Copiii bine educaţi sporesc fiinţa neamului, după cum mugurii din fiecare primăvară, strângându-se în vărful ramurilor, sporesc coroana copacului în toate direcţiile.” ( Simion Mehedinţi )


Finalităţile liceului

Finalităţile învăţământului preuniversitar derivă din idealul educaţional formulat în Legea învăţământului. Din această perspectivă, finalităţile liceului propun formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională, să se integreze activ în viaţa socială. Pentru a răspunde exigenţelor acestui nivel de învăţământ şi specificului de vârstă al elevilor, liceul trebuie să asigure adolescentului:

  • formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii;
  • valorizarea propriilor experienţe, în scopul unei orientări profesionale optime pentru piaţa muncii şi/sau pentru învăţământul superior;
  • dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socio-culturale diferite: familie, mediu profesional, prieteni etc.;
  • dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare, gândire critică, luarea deciziilor, prelucrarea utilizarea contextuală a unor informaţii complexe;
  • cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de calitate;
  • formarea autonomiei morale.

Prin definirea acestor finalităţi se clarifică misiunea generală a liceului în conformitate cu statutul său de învăţământ secundar superior neobligatoriu.