DIRECTOR

IOAN ONOFREI

Director

      Ioan Onofrei este profesor specialitatea istorie-filosofie, preluând funcția de director de la 17 ianuarie 2022, în urma promovării concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct, organizat în anul 2021.

Absolvent al Colegiului „A.T. Laurian”, 1982.
Profesor în Colegiul „A.T. Laurian” din 1993.
Director adjunct: 2006-2008.
Director:             2008-2011.
Director adjunct: 2011-2021.
Director:             2022, 17 ianuarie .
2006: MASTERAT: DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A MANAGEMENTULUI ORGANIZAŢIEI  media 9,60
1998 : UNIVERSITATEA «AL. I. CUZA» IAŞI – GRAD DIDACTIC  I  ISTORIE,                       media 10,00
1994 : UNIVERSITATEA « AL. I. CUZA » IAŞI GRAD DIDACTIC II ISTORIE,                        media 10,00
1990 : UNIVERSITATEA « AL. I. CUZA » IAŞI GRAD DIDACTIC DEFINITIV                         media 10,00
1987 : UNIVERSITATEA «AL. I.CUZA» IAŞI FACULTATEA DE ISTORIE-FILOZOFIE      media anilor de studiu  9,79
1987 : DIPLOMĂ DE LICENŢĂ,                                                                                            media– 10,00
 
Director, director adjunct,
Membru al corpului național de experți în management educațional din 27.04.2012
Membru al Consiliului Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani
Profesor metodist și profesor mentor la Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani
Formator național în cadrul proiectului POSDRU – ID 64345 – ”Managementul situațiilor de criză la nivelul unității școlare”
Responsabil financiar proiect – ”Botoșani – model european de multiculturalism și conviețuire interetnică”;
Responsabil financiar – ”Minunile științei în spațiul multilingvistic european”;
Membru în echipa de proiect bilateral Comenius ”Implementarea activismului european prin carieră și multilingvism” –parteneri din Turcia;
Membru în echipa de proiect multilateral Comenius ”Play our anthems, share our tradition” – parteneri din Turcia, Italia, Bulgaria, Polonia, Irlanda, Grecia;
Membru în echipa de implementare proiecte – „Recreaţia verde”, ”Templul cărții”, ”Inima verde a Laurianului”– finanţate de Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc şi MOL România
Coordonator proiect „Click pe … sport!” finanţat de OMV – PETROM
Voluntar activități organizate de ONG –ul Partida Romilor Pro Europa Botoșani
Vicepreședinte în cadrul Comisiei de organizare a Concursului Național Școlar de istoria și Tradiția Rromilor (2012)
Președinte Asociația de Tineret ”2010 Europa”
Etc.
 • « DIPLOMĂ DE RECUNOŞTINŢĂ » pentru contribuţia la dezvoltarea relaţiilor dintre români (emitent: LIGA CULTURALĂ PENTRU UNITATEA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI, 2010),
 • SCRISOARE DE MULŢUMIRE pentru sprijinul oferit proiectelor ASTRA (emitent: ASOCIAŢIUNEA PENTRU LITERATURA ROMÂNĂ ŞI CULTURA POPORULUI ROMÂN, 2010),
 • « DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ » pentru modul de implicare în organizarea şi desfăşurarea examenului de titularizare (emitent: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BOTOŞANI, 2009),
 • « DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ » pentru promovarea şi îmbogăţirea valorilor Şcolii, Culturii şi Civilizaţiei (COLEGIUL NAŢIONAL “A.T.LAURIAN”, 2009),
 • « DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ » pentru activitatea în slujba învăţământului de calitate (L’ASSOCIATION ROUMAINE DE LAVAL, QUEBEC, 2009),
 • « DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ » pentru contribuţii deosebite în slujba învăţământului (COLEGIUL ECONOMIC “OCTAV ONICESCU”, 2009),
 • « DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ » pentru rezultate deosebite (UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA, 2009),
 • « DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ » pentru palmaresul realizat în domeniul educaţiei şi poziţia de excelenţă deţinută în galeria de olimpici ai şcolii româneşti (emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI, 2008),
 • « DIPLOMĂ DE RECUNOŞTINŢĂ » pentru contribuţia definitorie la impunerea valorilor româneşti în lume (LIGA CULTURALĂ PENTRU UNITATEA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI, 2008),
 • «MANAGEMENT MODERN ÎN EDUCAŢIE», participare la conferinţa naţională, (emitent: OSC LIDERUL COMUNICĂRII DIRECTE, 2007)
 • «GHEORGHE LAZĂR», CLASA a II-a, pentru merite deosebite în activitatea la catedră şi pentru rezultate remarcabile obţinute în educarea şi formarea tinerilor (emitent: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII,    2006),
 • « DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ » pentru activitatea meritorie de inovare a învăţământului românesc (ASOCIAŢIA DE PROMOVARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI BILINGV FRANCOFON DIN ROMÂNIA -APIBIF, 2006),
 • « DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ » pentru consecvenţă în promovarea artei spectacolului de teatru în rândul tinerilor (INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BT. şi CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR, “N. IORGA”, 2006),
 • « DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ » pentru rezultatele de excepţie obţinute în promovarea programului de dezbateri Karl Popper (ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE DEZBATERI, ORATORIE ŞI RETORICĂ MOLDOVA, 2004),
 • « DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ » pentru susţinerea mişcării teatrale în rândul elevilor (CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR, “NICOLAE IORGA”, 2003),
 • « DIPLOMĂ DE PARTICIPARE » pentru contribuţia la dezbaterea despre viitorul Europei ( PARLAMENTUL EUROPEAN, CONVENŢIA EUROPEANĂ, COMISIA EUROPEANĂ, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 2003),
 • « DIPLOMĂ DE MERIT » pentru pregătirea elevilor ( MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII şi  INSPECTORATUL  ŞCOLAR  JUDEŢEAN ARAD, 2002),
 • « DIPLOMĂ DE MERIT » pentru promovarea programului de dezbateri în rândul elevilor (ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE DEZBATERI, ORATORIE ŞI RETORICĂ 2002),
 • « DIPLOMĂ » pentru participare deosebită la activitatea echipei de formatori TIC, 2001,
 • SCRISOARE DE MULŢUMIRE pentru contribuţia la buna desfăşurare a Concursului naţional şi internaţional de limba şi literatura română “Mihai Eminescu”, ( INSPECTORATUL  ŞCOLAR  JUDEŢEAN  BOTOŞANI , 1998),

Coordonator,

ISTORIA LICEULUI LAURIAN,

Editura Axa, Botoșani, 1999
Ediția a II-a, 2004
"Laurianul nu este doar un liceu, e o familie."