CATEDRA DE ENGLEZĂ

Catedra de engleză este numeroasă și constă din profesori titulari, marea majoritate cu gradul I, preocupați constant de pregătirea și rezultatele elevilor, de unde și numeroasele rezultate obținute de aceștia an de an la olimpiadele și concursurile școlare, precum și la examenele Cambridge și IELTS.
PROFESOR
MORUZI ALEXANDRINA
Profesor
CREȚU ELENA
PROFESOR
GHINEŢ LAVINIA
Profesor
PAPARĂ OANA CRISTINA
Profesor
ȘARAMET NICOLETA
Profesor
IACOB IONELA-FLORENTINA