Proiecte și activități

        Unul din punctele tari ale colegiului nostru îl reprezintă multitudinea de proiecte în care sunt implicați elevi, profesori, părinți. Proiectele școlare, educative, culturale, de mediu, Comenius, Erasmus, au contribuit la o diversificare a orizontului și oportunităților deschise pentru cei care, la vârsta căutărilor cercetează posibilități și viitoare trasee. Pentru realizarea lor, partenerii noștri educaționali sunt importanți și le mulțumim pentru implicare.

        În comunitatea educațională locală și națională Colegiul Naţional „ A. T. Laurian”  Botoşani  reprezintă un model de inițiere și dezvoltare a proiectelor și activităților educaționale.  

        Proiectele și activităţile sunt orientate spre promovarea unei atitudini democratice, spre întărirea dimensiunii europene în educaţie. Proiectele Comenius, Erasmus+  împreună cu proiectele realizate în parteneriat cu alte instituţii europene (Parlamentul  European, Ambasada Franţei, Organizaţia Internaţională a Francofoniei, British Council, etc), parteneriatele în proiecte europene cu instituţii din Botoşani,  precum şi schimburile bilaterale și multilaterale cu şcoli europene au avut un rol formativ deosebit.  Deviza noastră este „Eşti ATL – ist, implică-te!” .

        Parteneriatele derulate de școala noastră cu diferite organizații locale, naționale și europene au contribuit la:

  • aplicarea şi dezvoltarea  programelor educaţionale de formare a competenţelor cheie,  profesionale şi personale ale elevilor  pentru a deveni competitivi pe piaţa europeană a muncii şi pentru o bună integrare într-o  societate a cunoaşterii şi învăţării permanente;
  •  promovarea și formarea în rândul elevilor, a cadrelor didactice, a părinților și membrilor comunității locale a valorilor europene și a dialogului intercultural;
  • dezvoltarea  programelor de formare continuă a cadrelor didactice;
  • optimizarea capacităţii manageriale în concordanţă cu nevoile de educaţie la nivel european;

         Activitatea noastră didactică a dobândit şi a dezvoltat cu fiecare an DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A EDUCAŢIEI. Am înţeles că o educaţie de calitate nu se poate realiza fără o largă colaborare, plecând de la nivel local şi până la nivel european.  Cooperarea europeană a sporit, de asemenea, motivaţia pentru cunoaştere şi informare, utilizarea TIC şi  comunicarea într-o limbă străină devenind prioritare atât de către elevi cât şi de către profesori. Competenţele dobândite de către elevi în cadrul proiectelor de cooperare europeană au fost valorificate atât în activităţile zilnice  la ore cât şi prin participarea la proiecte extracurriculare, olimpiade şi concursuri şcolare . Crearea unui mediu deschis pentru învăţare este o altă latură importantă  a acțiunilor noastre, care este valorizată şi concretizată prin participarea la programe şi acţiuni de cooperare europeană şi prin schimbul de bune practici care oferă și alte căi/ metode/ mijloace de învățare (ex. learning by doing). Astfel şcoala devine furnizor de servicii educaţionale de calitate, nu numai pentru elevi ci şi pentru orice cetăţean al comunităţii locale.

        Fiecare proiect sau participare individuală deschide noi ferestre spre cooperare şi promovare a valorilor europene, a cetăţeniei active ceea ce este foarte important pentru elevi, părinţi, comunitatea locală. Elevii, profesorii, părinţii învaţă în mod direct să trăiască într-o societate multiculturală, inclusivă şi tolerantă; să trăiască în conformitate cu un stil de viaţă care respectă şi protejează mediul înconjurător; să trateze corect aspecte legate de egalitatea între sexe în familie, la locul de muncă şi în viaţa socială; să trăiască în calitate de cetăţean european; să fie responsabili de propria dezvoltare profesională. Schimburile de bune practici dezvoltă  motivaţia de a învăţa, creativitatea, inovaţia şi după terminarea învăţământului obligatoriu, capacitatea de a acţiona independent, de a accesa şi  procesa informaţia, de a utiliza noile tehnologii informaţionale în domeniile de proprii de formare .