Evenimente

[col type=”lts-one-half”][frame type=”raised” align=”none”]Atelierul „Implicarea părinţilor în educaţia plurilingvă şi interculturală” („CARAP pentru părinți”) a fost organizat de către Centrul European de Limbi Moderne de la Graz, Austria, în perioada 28-30 aprilie 2014.
Atelierul s-a derulat ca parte a unui proiect al Centrului European pentru Limbi Moderne (CELM), în cadrul programului 2012-2015 « Apprendre par les langues ». CELM este o instituție a Consiliului Europei destinată să promoveze excelența în educația limbilor în statele membre.
Incepând cu Cadrul European comun de referinţă pentru limbi (2001), Consiliul Europei a promovat educaţia plurilingvă şi interculturală, vizând dezvoltarea cunoştinţelor în mai multe limbi şi culturi. Se consideră că părinţii pot să aibă un rol important nu numai în familie, ci şi la şcoală, deoarece ei pot să-şi prezinte limbile şi culturile familiale. Este o contribuţie adusă proiectului european de a crea societăţi plurilingve şi interculturale, care să-i facă pe copii să fie interesaţi de diferite limbi şi culturi.
Proiectul vizează difuzarea informațiilor referitoare la beneficiile cognitive şi sociale ale educației plurilingve şi interculturale şi a fost inițiat în urma analizei punctelor slabe întâlnite în derularea parteneriatelor educaționale dintre familii şi şcoli şi ale beneficiilor observate până în prezent. Pe termen lung, îşi propune încurajarea participării părinților la elaborarea şi punerea în practică a activităților plurilingve şi interculturale în şcoală.
Informaţii suplimentare se află pe site-ul : http://parents.ecml.at/fr-fr/Accueil.
Prof.Dr. Rodica Mighiu
Punct Naţional de Contact CELM[/frame][/col][col type=”lts-one-half lts-col-last”]??????????????????????????????? IMG03788-20140430-1046 IMG03790-20140430-1205 IMG03814-20140430-1507 IMG03834-20140430-1527 IMG03856-20140430-1650[/col]