Noutăți

Anunţ privind selecţia participanţilor (elevi, cadre didactice, personal de conducere, personal didactic auxiliar) în cadrul  Proiectului de Acreditare, programul Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Educaţia Şcolară (SCH), nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000125397, Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000046448

Anunţ

privind selecţia participanţilor (elevi, cadre didactice, personal de conducere, personal didactic auxiliar) în cadrul  Proiectului de Acreditare, programul Erasmus+,

Acţiunea Cheie 1 – Educaţia Şcolară (SCH), nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000125397,

Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000046448

Colegiul Naţional „A. T. Laurian” Botoşani implementează Proiectul de Acreditare, Programul Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Educaţia Şcolară (SCH), nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000125397, Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000046448, în calitate de aplicant/beneficiar, având rolul de organizaţie de trimitere.

Anunţul şi documentele specifice sunt:

Graficul de selecţie conform anunţului nr.  4061 / 20.11.2023 este următorul :

Perioada Activitatea
până la data de 08.12.2023, ora 14.00 Depunerea dosarelor de candidatură
11-12.12.2023 Evaluarea dosarelor de candidatură, comunicarea evaluării
13.12.2023, până la ora 14.00 Depunerea eventualelor contestații
13.12.2023, după ora 14.00 Soluţionarea eventualelor contestaţii
14-15.12.2023 Susţinerea probei de interviu

Comunicarea rezultatelor probei de interviu

Comunicarea rezultatelor finale