Noutăți

Anunț-Programul Erasmus +

privind selecţia participanţilor şi rezervelor (elevi, cadre didactice, personal de conducere, personal didactic auxiliar) în cadrul Proiectului de Acreditare, programul Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Educaţia Şcolară (SCH), nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000125397, Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000046448, în calitate de aplicant/beneficiar, având rolul de organizaţie de trimitere.

Graficul de selecţie conform anunţului nr.  38 / 10.01.2024 este următorul :

Perioada Activitatea 
până la data de 22.01.2024, ora 10.00 Depunerea dosarelor de candidatură
22.01.2024 Evaluarea dosarelor de candidatură, comunicarea evaluării
23.01.2024, până la ora 12.00 Depunerea eventualelor contestații
23.01.2024, după ora 12.00 Soluţionarea eventualelor contestaţii
25-26.01.2024 Susţinerea probei de interviu

Comunicarea rezultatelor probei de interviu

Comunicarea rezultatelor finale

Anexe: