Noutăți

Colegiul Naţional „A. T. Laurian”, la sărbătoarea colegiilor centenare din ţară

Directorii colegiului nostru au fost invitați să participe, între 5 şi 7 octombrie, alături de reprezentanți ai altor 62 de colegii de renume din ţară, la Iaşi – Capitala rezistenței naționale în Marele Război – la evenimentele incluse în proiectul „Colegii centenare la ceas aniversar”, organizate de Alianţa Colegiilor Centenare, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iași, Primăria Municipiului şi Consiliul Local Iaşi.

Cele două zile de manifestări au inclus lansarea volumului Viața școlii în vreme de război și lupta pentru unitatea națională, ce cuprinde şi articole ale profesorilor de istorie din Laurian, sesiune de comunicări, decernarea plachetelor jubiliare, ședința omagială cu participarea unor cadre universitare de renume, Adunarea jubiliară a Colegiilor Centenare prilejuită de Sărbătoarea Marii Unirii.

Colegiul Naţional „A. T. Laurian” este, din 2008, membru fondator al Alianţei Colegiilor Centenare, iar directorii unităţii de învăţământ au reprezentat judeţul nostru la toate activitățile desfășurate, în ultimii 10 ani, la Academia Română precum și la alte colegii din București, Bistrița, Ploiești, Brașov, Craiova etc. contribuind, astfel, la realizarea unor demersuri pentru modernizarea învățământului.

Alianţa Colegiilor Centenare din România este o asociaţie nonguvernamentală şi apolitică având ca scop principal promovarea calităţii în învăţământul românesc, propunându-şi schimbarea înfăţişării actuale a acestuia din interiorul sistemului, pe baza expertizei și experienței membrilor săi. În prezent numărul colegiilor centenare din ţară, cu statut de membru, a ajuns la 63, accesul în alianță făcându-se numai după demonstrarea performanţei şi tradiției.

„Colegiile din această alianţă, ajunsă la aniversarea celor 10 ani, au dat țării, de-a lungul timpului, marea majoritate a personalităților vieții culturale, științifice, academicieni și oameni de știință. Vorbim aici de școli de tradiție ca Sfântul Sava sau Gheorghe Lazăr din București, Colegiul Național sau Negruzzi din Iași, Frații Buzești sau Carol I din Craiova, Mircea cel Bătrân din Constanța, Liviu Rebreanu din Bistrița etc. a căror companie ne onorează, Colegiul Laurian fiind printre cei 24 de membri fondatori” – a precizat Mihaela Prăjinariu, directorul colegiului botoşănean.

Promovând ideea că şcolile de elită trebuie redefinite şi identificate iar profesorii şi absolvenţii acestora trebuie trataţi cu respectul şi consideraţia pe care rezultatele, pregătirea și experiența o impun, membrii Alianţei Colegiilor Centenare atenţionează asupra nevoii acute de sprijinire a performanţei, a faptului că învăţământul românesc serveşte o societate cu care nu mai este în legătură directă precum și a nevoii de refacere și modernizare a dotărilor. „Este foarte adevărat că școlile în general și şcolile de elită, în special, au o serie de nevoi care, din păcate, nu se regăsesc în legislaţia actuală. Am atras atenţia, de exemplu, asupra clădirilor de patrimoniu ce reprezintă de multe ori sediile unor astfel de colegii încărcate de istorie. Astfel de clădiri, cum este și cazul nostru în Botoşani, pot fi foarte greu administrate din fondurile ce revin potrivit finanţării pe elev” – a explicat şi Ioan Onofrei, directorul adjunct al Colegiului Național „A.T. Laurian”, într-un semnal de atenţie ce se doreşte a fi auzit şi la factorii decizionali din Bucureşti.

Aceste solicitări actuale se regăsesc în principiile convenite odată cu înfiinţarea Alianţei: autonomie financiară şi administrativă, selecţia personalului didactic, posibilitatea de a completa programele şcolare, elaborarea de politici proprii de dezvoltare instituţională, flexibilitate în salarizarea personalului propriu, selectarea elevilor pe baza unei metodologii proprii, determinarea de politici educaţionale la nivel naţional pe baza experienţei acumulate de aceste colegii. (I.S.)

Tags