Noutăți

EVENTUALELE CONTESTAȚII LA EVALUARE NAȚIONALĂ

EVENTUALELE CONTESTAȚII LA EVALUARE NAȚIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a SE DEPUN LA COLEGIUL NAȚIONAL ”A. T. LAURIAN” SAU SE TRANSMIT PE PLATFORMA ADSERVIO, CĂTRE LAURIAN EXAMENE, CONFORM CALENDARULUI:

  • 3 IULIE – în intervalul orar 16:00-19:00
  • 4 IUNIE – în intervalul orar 08:00-12:00

*Elevii care depun/transmit contestațiile completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai elevilor minori.

Pentru depunerea contestațiilor la Colegiul Național ”A. T. Laurian” elevii trebuie să fie însoțiți de un părinte/reprezentant legal, ambii având asupra lor cartea de identitate.

Pentru transmiterea contestațiilor pe platforma electronică adservio elevii și părinții/reprezentanții legali trebuie să facă dovada cărților de identitate.

 Link descarcare model cere contestatie