Proiect “Programare web”

Coordonator prof. Manuela Carpen

Proiectul a fost demarat în luna februarie 2010 şi continuat în anul şcolar 2010-2011.

 SCOP:  asigurarea fundamentelor necesare pentru a deveni un web designer sau un web developer de succes şi obţinerea de performanţă în acest domeniu de către deja iniţiaţi, prin conştientizarea de către aceştia a utilităţii, avantajelor şi importanţei pe care le prezintă crearea şi monitorizarea unui site.

OBIECTIVE GENERALE:

 • O1: Formarea deprinderilor de creare a unei pagini WEB
 • O2: Formarea deprinderilor de administrare a unei pagini WEB

GRUP ŢINTĂ: elevii claselor a IX-a şi a X-a.

În prima etapă a proiectului (februarie 2010 – iunie 2010) au fost instruiţi 20 de elevi din clasele IX C şi IX D în utilizarea limbajului HTML v.4.0 pentru proiectarea paginilor web. Această etapă a fost finalizată cu publicarea a trei lucrări dedicate programării web:

 • HTML 4.0/XHTML 1.0 – autori Manuela Carpen şi Afrodita Giocaş
 • CSS – Foi de stiluri în cascadă – autori Manuela Carpen şi Daniela Cardaş
 • Javascript – autori Manuela Carpen şi Mihaiela Tunea

Diseminarea proiectului s-a realizat prin prezentarea lucrărilor de programare web  în cadrul activităţilor desfăşurate cu ocazia  “Zilele liceului” 2010.

Etapa a doua a proiectului a fost demarată în luna octombrie 2010 şi implică instruirea a 24 de elevi din clasele IX C, IX D, X A şi X B în utilizarea următoarelor instrumente pentru programarea web:

 • HTML 4.0 – perioada octombrie – noiembrie 2010
 • CSS – perioada decembrie 2010 – februarie 2011
 • Javascript – perioada martie 2011- iunie 2011

Evaluarea participanţilor la curs se face prin intermediul proiectelor parţiale cu frecvenţă săptămânală şi prin intermediul unui proiect final. Proiectele finale vor fi evaluate de către o comisie şi cele mai bune trei pagini web vor fi premiate în bani sau lucrări de specialitate.

Această etapă a proiectului va fi fnalizată şi prin publicarea a altor două lucrări de programare web: HTML DOM şi ASP.NET

Intenţionăm să derulăm proiectul şi anul şcolar 2011-2012, incluzînd în curriculă şi alte instrumente moderne pentru programarea paginilor web: ASP.NET, PHP, Action Script, Dreamweaver, Flash etc.

Prezentarea cărţilor de programare web

HTML 4.0-XHTML 1.0

Autori: Manuela Carpen şi Afrodita Giocaş

Peisajul tehnologiilor web este într-o continuă schimbare. Totuşi, nu s-a renunţat la modul iniţial de descriere a paginilor web: HTML. Acesta a evoluat şi s-a supus noilor standarde de portabilitate şi conformitate.

Cine doreşte cu adevărat să aibă control absolut asupra aspectul paginilor web, va utiliza HTML, combinat cu CSS, cu JavaScript, cu ASP.

Considerăm oportună abordarea versiunii HTML 4.0 care se conformează cerinţelor W3C şi separă complet conţinutul paginii de aspectul acesteia, ca o cerinţă esenţială în deprinderea programării web.

Prezentarea versiunii XHTML 1.0 are drept scop înţelegerea declaraţiilor ce trebuie adăugate într-un document HTML pentru a putea fi validat de W3C.

Această lucrare pregăteşte terenul pentru următoarele demersuri în programarea web realizate de membrii catedrei de informatică din Colegiul Naţional „A.T. Laurian” Botoşani: CSS, JavaScript, DOM HTML şi DHTML, ASP şi ASP.NET, limbajele XML.

CSS – Foi de stiluri în cascadă

Autori: Manuela Carpen şi Daniela Cardaş

O dată ce aţi păşit pe drumul deprinderii tehnicilor de proiectare web, aţi observat cu siguranţă limitele limbajului HTML. O proiectare eficientă face uz de multe alte resurse în afara celor oferite de HTML. Această carte vă oferă cunoştinţele necesare proiectării unui site “cu stil” şi în acelaşi timp optimizat. Un element cheie în proiectarea web este crearea unui layout care să confere sitului un design omogen şi eficient. HTML este de multe ori folosit necorespunzător în acest sens, în schimb CSS (Cascading Style Sheet ~ foi de stiluri în cascadă) oferă soluţiile adecvate. CSS, suportat de toate browserele actuale, este recomandat de W3C pentru a scrie un layout consistent şi valid. Dacă HTML este folosit pentru a structura conţinutul, cu CSS se formatează acest conţinut. CSS a reprezentat un element revoluţionar în lumea web-designului, tocmai pentru beneficiile pe care le-a adus în proiectarea web, evidenţiate succint mai jos:

 • controlul absolut asupra layout-ului paginilor se realizează dintr-o singură pagină de stiluri – fişierul extern .css,
 • fişierul .css permite separarea conţinutului (X)HTML de stilul de afişare în pagină.
 • CSS-ul este o tehnică indirectă de optimizare a sitului, deoarece layout-ul realizat în CSS se încarcă mult mai repede faţă de un layout realizat pe baza tabelelor.
 • Paginile cu un fişier extern .css sunt mult mai prietenoase pentru motoarele de căutare şi mult mai accesibile. Din cauza CSS-ului extern, motoarele de căutare pot vizualiza mult mai uşor conţinutul din codul HTML.

CSS-ul nu este o opţiune a profesioniştilor în web design, ci reprezintă un standard obligatoriu de lucru în proiectarea siturilor optimizate, aşa încât vă invităm să îl descoperiţi!

Javascript

Autori: Manuela Carpen şi Mihaiela Tunea

 

Web-ul devine încet, încet o parte integrantă a vieţii noastre personale şi profesionale. În ultimii ani s-a născut aşa numitul „stil de viaţă Web”. Interactivitatea spaţiului web este secretul care a atras oamenii în ultimii ani.

Cum pot fi făcute paginile Web interactive?

Interactivitatea ne obligă să apelăm la un limbaj de programare sau la un limbaj de script. Limbajele de script destinate Web-ului permit combinarea script-urilor şi a instrucţiunilor (X)HTML pentru a crea pagini Web interactive.

JavaScript permite înserarea de mici script-uri în document care se execută în cadrul paginii web şi mai exact, în cadrul browser-ului utilizatorului, în locul executării pe server.  JavaScript este limbajul favorit al creatorilor de site-uri Web deoarece:

 • este un limbaj uşor de învăţat;
 • sunt suficiente câteva linii de cod pentru a mări gradul de interactivitate al paginilor Web;
 • este un limbaj care poate fi interpretat de browser;
 • programele JavaScript pot fi incluse direct în documentele (X)HTML.

Scripturile JavaScript sunt utile pentru personalizarea paginilor Web şi modificarea dinamică a prezentării lor, pentru realizarea calculelor matematice şi validarea conţinutului unui formular, crearea animaţiilor personalizate sau a unor butoane animate şi nu în ultimul rând, pentru executarea funcţiilor clasice ale unui limbaj de programare.