Proiectul „Anotimpuri reci, în suflete calde”

 Coordonatori:

  • Prof. Mirela Soprovici
  • Prof. Ana Maria Macuc
  • Prof. Nicoleta Herţanu

Parteneri:

  • Asociaţia Tinerilor Ortodocşi  Români, Botoșani
  • Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”, Botoșani
11
Simple diviziuni ale anului, cu caractere specifice de climă şi de lumină, aceasta ar părea o definiţie exactă. Dar anotimpurile înseamnă mult mai mult; înseamnă schimbare, înseamnă sănătate şi totodată înseamnă sentimente.
Omul este parte integrantă a naturii, de aceea, orice schimbare de compoziţie, culoare a elementelor naturii, îi influenţează starea fizică, psihică şi spirituală.
Frumuseţile naturii au constituit dintotdeauna o sursă inepuizabilă de inspiraţie pentru artişti, iar tinerii trebuie orientaţi spre cunoaşterea lumii înconjurătoare, spre înţelegerea mecanismelor complexe ale existenţei sale.
Din punct de vedere religios omul nu trebuie să uite că este “cununa creaţie”  şi că vaietatea de  plante şi animale a fost dăruită de Dumnezeu spre o mai bună sănătate trupească şi sufletească.
Obiective: la sfârşitul proiectului elevii vor fi capabili :

  • Să aplice modalităţi de silizare ale formelor preluate din natură, caracteristice pentru fiecare anotimp în parte : toamnă, iarnă, primăvară şi vară.
  • Să dezvolte deprinderi tehnice de creativitate nu doar pentru hârtie, ci şi pentru alte suporturi materiale : sticlă, coajă de ou, polistiren, pâine uscată etc.
  • Să identifice  natura ca mijloc de legătură a omului cu Dumnezeu  şi ca sursă de sănătate sufletească şi trupească.
  • Să utilizeze în folos suflesc şi trupesc, învăţăturile de credinţă transmise de Sărbătorile creştin – ortodoxe.

Beneficiari :
Direcţi : elevii claselor V – XII de la Colegiul  Naţional “A.T. Laurian “Botoşani  şi profesorii
Indirecţi : părinţii, comunitatea
Durata proiectului:  15 octombrie 2010 – 5 martie 2011
Colaboratori: – Luminiţa Azoiţei – prof.  de Biologie
Grup țintă : Elevii claselor a V-VIII şi IX-XII  de la Colegiul Naţional “A.T. Laurian “, Botoşani
Fotografii din excursia de la Iași :
Grădina Botanică – Expoziția ”Flori de toamnă”, ediția a XXXIV-a,
Grădina Botanică ”Anastasie Fătu”
Muzeul ”Mihail Sadoveanu”

 33  134
 111  11111
 1111  23