Centrului European pentru Limbi Moderne (CELM)

European Centre of Modern Languages – din Graz, Austria a organizat activități în cadrul proiectului Centrului European pentru Limbi Moderne (CELM), proiect ce s-a desfășurat sub egida programului 2012-2015 “ Apprendre par les langues”.
In 26-28 martie 2014 – workshop, dedicat diseminării publicațiilor
In 28-30 aprilie 2014 -atelierul “Implicarea părinţilor în educaţia plurilingvă şi interculturală” (“CARAP pentru părinți”)