Proiect ORACLE ACADEMY

Oracle Academy oferă un program complex de educaţie în România, structurat pe diverse niveluri de vârstă şi aptitudini. Proiectul este coordonat şi finanţat la nivel naţional de către Oracle România şi Oracle Education Foundation şi se desfăşoară cu sprijinul MECTS.

 OBIECTIVE:

  • Implementarea programelor de pregătire ale Academiei Oracle în domeniul sistemelor de gestiune a bazelor de date
  • Dobândirea de către elevi şi cadre didactice a abilităţilor de proiectare şi programare a bazelor de date relaţionale
  • Asigurarea oportunităţii de a cunoaşte cât mai bine noile tehnologii şi de a învăţa abilităţile cheie ale afacerilor

Curricula Academiei Oracle este integrată în programa şcolară naţională pentru clasele a XII-a, profil matematică-informatică.

Începând din anul şcolar 2007-2008, elevii Colegiului Naţional „A.T.Laurian” au acces la platforma online Introduction to Computer Science ce este compusă din modulele: Database Design”, „Database Programming with SQL” şi „Database Programming with PL/SQL”.

Modulul „Database Design” permite elevilor din învăţământul preuniversitar  înţelegerea conceptuală a necesităţilor unei companii. Ei învaţă să transpună aceste necesitaţi într-o diagramă entităţi-relaţii şi apoi într-o bază de date relaţională.

Pentru elevii care doresc să urmeze o carieră în marketing, studii economice, tehnologia informaţiei, activităţi comerciale, modelarea datelor formează baza pentru identificarea informaţiilor cheie necesare într-o astfel de activitate şi pentru dezvoltarea cunoştintelor din orice ramura de continuare a studiilor.

Modulul „Database Programming with SQL”  asigură însuşirea comenzilor SQL pentru extragerea informaţiilor dintr-o bază de date.

Modulul „Database Programming with PL/SQL” acoperă limbajul procedural, extensie a limbajului SQL. Printr-o abordare inovativă, bazată pe proiecte, elevii învaţă construcţii procedurale logice folosind variabile, constante, instrucţiuni condiţionale şii controale iterative.

Platforma e-learning include şi componente de evaluare automată formativă şi sumativă dând posibilitatea pregătirii complete a elevilor prin activităţi didactice on-line ( teste şi examene on-line).

La sfârşitul cursului elevii pot susţine examenele Oracle de certificare profesională (Oracle Certified Associate).

De asemenea, corporaţia Oracle organizează în fiecare an concursul Data Modeling International  Competition.

 Academia Oracle îi ajută pe studenţi să îşi dezvolte abilităţile tehnologice şi de business care sunt solicitate în cariera specifică secolului XXI

Noile metode de utilizare a tehnologiilor motivează elevii să participe în fiecare an la acest proiect, certificatele obţinute completându-le portofoliu personal, iar competenţele achiziţionate servindu-le la accesarea unor locuri de muncă motivante.

 Instructorii colegiului sunt:

  • Prof. Cardaş Daniela-Cerasela
  • Prof. Carpen Lenuţa Manuela
  • Prof. Giocaş Carmen-Afrodita
  • Prof. Tunea Mihaiela