Proiectul multilateral Comenius: “European Literacy and Citizenship Education”

In cadrul « Zilelor Colegiului » şi a proiectului multilateral Comenius   „European Literacy and Citizenship Education„ (ELICIT), în data de 26 octombrie 2012, elevii clasei a XI-a B au participat la activitatea « Bacalaureatul în țările europene ». Dintre obiective, menţionăm : prezentarea de exemple privind organizarea şi rezultatele obţinute de candidaţi în România şi în ţările europene, conştientizarea importanţei examenului de bacalaureat în dezvoltarea personală şi profesională, dezvoltarea competenţelor de comunicare (exprimarea punctului de vedere, respectarea opiniilor celorlalţi).
Cum se desfăşoară examenul de bacalaureat în România ? Dar în alte ţări ? De la ţara unde s-a inventat bacalaureatul  (Franţa), până la state care nu au bacalaureat (Belgia sau Suedia), s-a făcut o trecere în revistă şi o comparaţie între diferitele tipuri de balacaureat din Europa.

In Franţa există 3 mari tipuri de examen: general, tehnologic şi vocaţional. Cel general le dă posibilitatea elevilor să-şi continue studiile la şcolile de elită (Grandes Ecoles). Bacalaureatul tehnologic asigură admiterea la unul dintre institutele tehnologice şi se poate susţine într-unul din cele opt domenii: industrial, ştiinţă şi tehnologie, laborator, ştiinţe sociale şi medicină, agricultură, mediu, servicii hoteliere, muzică şi dans. Un al treilea tip de Bacalaureat e cel vocaţional, cunoscut şi drept bacalaureatul profesional, având mare succes printre elevi.
Tot un Bacalaureat diferenţiat susţin şi absolvenţii de liceu din Germania, unde studiile terţiare se numesc „gimnaziu”. Aceştia sunt obligaţi să treacă în fiecare an prin mai multe examene parţiale. Cei care nu reuşesc să promoveze aceste examene intermediare pot fi obligaţi să treacă la un profil educativ inferior, adică de la un profil teoretic, la unul profesional.  Elevii care vor să urmeze o universitate trebuie să treacă de Bacalaureat, iar în baza acestei note şi a portofoliului personal, din care fac parte activităţi extraşcolare precum voluntariatul, pot intra la facultate. Bacalaureatul german este strict pe bază de merit, doar 43% din tinerii din această ţară obţinând anual o astfel de diplomă.
In Italia, examenul de « maturitate » se susţine după 5 ani de liceu sau de institut şi cuprinde trei probe scrise şi probe orale la toate materiile ultimului an. Probele la limba străină sunt puse în valoare prin acordarea unui certificat de competenţă pe baza grilei europene de evaluare. Rezultatul final se calculează pe baza următorului punctaj : 45 de puncte pentru probele scrise, 35 pentru probele orale şi 25 de puncte revin creditelor unde sunt luate în calcul prezenţa la cursuri, eventualele premii şi rezultate excepţionale în timpul şcolii şi buna purtare a candidaţilor.
Bacalaureatul spaniol constă în doi ani de pregătire a elevilor pentru universitate sau pentru începerea unei cariere. La sfârşitul celui de-al doilea an, elevii dau un examen cunoscut ca Prueba General de Bachillerato. Dacă trec de acesta şi au promovat şi toate examenele din anul II, atunci ei primesc titlul de “bachiller”. Acest titlu şi un examen oral într-o limbă străină, de obicei engleză, le permite absolvenţilor să-şi continue studiile la una dintre universităţile spaniole.
În Anglia s-a propus susţinerea unui bacalaureat menit să ajute universităţile să selecteze cei mai inteligenţi elevi. Organizat în centre pilot după noua formulă, candidaţii au de realizat un eseu extins, urmează 100 de ore de dezvoltare personală şi cursuri de gândire critică, educaţie civică şi cultură generală.
Ţările din jurul României au un examen de finalizare a studiilor liceale similar cu cel de la noi.
Coord. Prof. Dr. Rodica Mighiu