Proiectul „Templul cărții”

TEMPLUL CĂRȚII

Proiectul ”Templul Cărții” a fost inițiat de Asociația de Tineret ”2010 Europa” Botoșani, beneficiar direct al acestui proiect fiind Colegiul Național ”A.T.Laurian” Botoșani.
Scopul proiectului a fost de a reabilitarea spaţiului verde din zona corpului A al Colegiului Naţional „A.T.Laurian” (clădire monument istoric) şi amenajarea unui loc de recreere, de educare și promovare în comunitate a unui comportament responsabil față de  mediul înconjurător.
Activitățile derulate în cadrul acestui proiect au urmărit, pe lângă reabilitarea şi amenajarea unui spaţiu emblematic pentru instituție și oraș, optimizarea educației formale și informale prin activități de educație non-formală. Astfel, au fost organizate, de către voluntarii asociației, de elevii și profesorii colegiului, activităţi de promovare a proiectelor ecologice, de conștientizare a importanței cunoșterii problemelor ecologice la nivel mondial, național și local, de găsire a unor soluții de rezolvare, activități care vor dezvolta în rândul cetățenilor un comportament ecologic adecvat, capabil să genereze atitudini pozitive și responsabile, vor dezvolta simțul estetic, spiritul competitiv, de voluntariat și de echipă.
Pe tot parcursul proiectului s-a urmărit promovarea conceptului de cetățenie activă în rândul tinerilor în vederea cultivării valorilor, principiilor, ideilor și practicilor europene democratice. Pentru membrii comunității a fost un exemplu de parteneriat care oferă perspective diferite de implicare şi oportunitatea de a fi activ şi responsabil în comunitate.
Experienţa unor proiecte anterioare ne-a determinat să credem că cele mai bune rezultate în schimbarea atitudinii faţă de natură sunt proiectele educaţionale pe teme ecologice. Existenţa unor spaţii verzi frumos amenajate în interiorul unităţilor de învăţământ, reprezentă o oportunitate de dezvoltare a abilităţilor şi a practicilor de învăţare şi educare privind protecţia mediului.
Astfel, în spațiul reabilitat s-au amenajat alei, s-au montat 10 băncuțe și coșuri stradale, s-au plantat 100 de trandafiri, 450 de flori, 35 de arbuști ornamentali (catalpa, molid argintiu, liliac de vară, dracila, hibiscus, lavandă, cununiță), ți s-au gazonat aproximativ 800 mp. La activități au participat aproximativ 350 de voluntari, elevi, profesori, părinți.
Grupul ţintă îl reprezintă:

  • Elevii colegiului din învăţământul liceal (1002) și gimnazial (146 elevi), elevii din judeţ care ne vizitează cu regularitate școala (500 elevi), şi profesorii şcolii (77 cadre didactice) – beneficiari direcţi ai proiectului;
  • Părinţii elevilor (aprox. 2100), locuitorii din zonele rezidenţiale învecinate (aprox. 12000 locuitori, reprezentând 10% din populaţia oraşului) – beneficiari indirecţi ai proiectului.
  • Vizitatorii oraşului Botoşani.

Aplicant:   Asociaţia de Tineret „2010 Europa” Botoşani
Parteneri:

  • Colegiul Naţional „A.T.Laurian” Botoşani
  • Unitatea Administrativ Teritorială  Botoşani
  • Asociaţia Comitetelor de Părinţi din Colegiul „A.T.Laurian” Botoşani
  • Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani
  • Surse de finanţare: Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc
  • MOL România
  • Asociaţia de Tineret „2010 Europa” Botoşani