Conferinţa „Apprendre par les langues»/ «Learning Through Languages”.

În perioada 10-11 decembrie 2015, Centrul European de Limbi Moderne de la Graz a organizat Conferinţa „Apprendre par les langues»/ «Learning Through Languages”.

În acest cadru, a fost marcat finalul programului «Apprendre par les langues»/ «Learning Through Languages», 
derulat în perioada 2012-2015, și a fost lansat noul program, care se va derula în perioada 2016-2019, 
intitulat «Les langues au cœur de l’apprentissage»/ «Languages at the Heart of Learning».

Centrul European de Limbi Moderne de la Graz a sărbătorit 20 de ani de activitate încoronată de succes, în domeniul predării și învăţării limbilor moderne.

Informaţii suplimentare privind organizarea conferinţei și a noului program se află pe site-ul Centrului European pentru Limbi Moderne: http://www.ecml.at/.