Noutăți

Anunţ în vederea selecţiei membrilor echipei de implementare din cadrul Proiectului « Dispositifs inclusifs de coopération » (Inclusive cooperation systems), DISCO+, nr. 2023-1-FR01-KA220-SCH-000158210, Programul Erasmus+, KA220-SCH – Parteneriate de cooperare în domeniul educaţiei şcolare

Anunţ

în vederea selecţiei membrilor echipei de implementare din cadrul Proiectului « Dispositifs inclusifs de coopération » (Inclusive cooperation systems), DISCO+, nr. 2023-1-FR01-KA220-SCH-000158210, Programul Erasmus+, KA220-SCH – Parteneriate de cooperare în domeniul educaţiei şcolare

Grafic de selecţie:

Perioada

Activitatea 

până la data de 15.12.2023, ora 14.00

Depunerea dosarelor de candidatură

18-19.12.2023

Evaluarea dosarelor de candidatură, comunicarea evaluării

20.12.2023, până la ora 14.00

Depunerea eventualelor contestații

20.12.2023, după ora 14.00

Soluţionarea eventualelor contestaţii

21.12.2023-22.12.2023

Susţinerea probei de interviu

Comunicarea rezultatelor probei de interviu

Comunicarea rezultatelor finale