Anunţ privind selecţia participanţilor – tineri la mobilitatea din cadrul proiectului PLAN YOUR CAREER, Erasmus+, KA152 YOU

Program: Erasmus+, KA152 YOU

Proiect: PLAN YOUR CAREER
Organizaţia coordonatoare: Arslan Youth and Sports Club, Çankırı, Turcia
Partener: ASOCIAŢIA DE TINERET 2010 EUROPA, Botoşani, România

Anunţ privind selecţia participanţilor – tineri la mobilitatea din cadrul proiectului 

PLAN YOUR CAREER, Erasmus+, KA152 YOU

ASOCIAŢIA DE TINERET 2010 EUROPA este partener în cadrul proiectului PLAN YOUR CAREER, Programul Erasmus+, KA152 YOU, nr. referinţă: 2021-2-TR01-KA152-YOU-000040209, coordonat de Arslan Youth and Sports Club, din Çankırı, Turcia.

Parteneri:

 • TURCIA – Arslan Youth and Sports Club, Çankırı – Coordanator
 • ITALIA – Assocıazıone Sportiva Dilettantistica Margherita Sport E Vita
 • UCRAINA – Charitable Fund League Of Tolerance
 • ROMÂNIA – Asociatia de Tineret 2010 Europa
 • LITUANIA – Vsi Inceptus Bosnian Representativ
 • BOSNIA ŞI HERȚEGOVINA – E Association For Valuable Opportunities
 • Perioada de implementare: 2021-2022.
 • Perioada de mobilitate: 22/06/2022 – 02/07/2022.
 • Locul unde are loc mobilitatea: Çankırı, Turcia.
 • Participanţi la mobilitate: 46 de participanți din 4 țări, respectiv, un total de 40 de tineri, 4 lideri de grup și 2 facilitatori.
 • Participanţi la mobilitate din partea ASOCIAŢIEI DE TINERET 2010 EUROPA: 10 tineri şi 1 lider de grup.

Obiectivul general al proiectului constă în abordarea problemei tinerilor care părăsesc sportul la o vârstă fragedă de teamă că nu îşi pot crea o carieră, în a-i determina să nu renunţe la sport şi în a le explica faptul că sportul şi cariera pot fi combinate cu succes.

Activități:

Participanţii vor desfăşura următoarele activităţi obligatorii:

 1. Premobilitate:
 • Modulul I – Pregătire pedagogică şi de specialitate (2 h);
 • Modulul II – Pregătire lingvistică în limba engleză  (10 h);
 • Modulul III – Pregătire culturală (2 h):
 1. În timpul mobilităţii – zilnic: activităţi specifice acestui tip de mobilitate.
 • Ziua 1: Întâlnire – jocuri de spargere a gheţii.
 • Ziua 2: Activităţi de orientare și vizite instituționale. Pre-testare.
 • Ziua 3: Atelier de lucru – cum se poate face sport și carieră în același timp, factorii care ne afectează pozitiv sau negativ.
 • Ziua 4: Prezentarea și evaluarea rezultatelor cercetărilor pe care participanții le-au făcut înainte de sosire.
 • Ziua 5: Vizitarea salinei Çankırı, a castelului, a muzeului și a locurilor istorice. Testare.
 • Ziua 6: Organizarea unei întâlniri cu un academician sau o personalitate care și-a planificat cu succes sportul și cariera. Seară culturală.
 • Ziua 7: Vizitarea centrului de tineret, prezentarea centrului de tineret și intervievarea tinerilor care beneficiază de serviciile centrului de tineret.
 • Ziua 8: Atelier – cum putem transmite rezultatele acestui proiect colegilor noștri mai rapid și mai eficient, cum să le atragem atenţia.
 • Ziua 9: Vizită la Ankara. Vizitarea federaţiei.
 • Ziua 10: Post-test și evaluare. Propuneri de noi subiecte de colaborare cu tinerii.
 • Postmobilitate:
 • redactarea şi transmiterea raportului individual;
 • asigurarea implementării activităților propuse pentru obținerea rezultatelor şi atingerea obiectivelor proiectului;
 • monitorizarea, evaluarea si diseminarea activităților/ rezultatelor din cadrul proiectului.

În vederea realizării selecţiei a 10 participanţi – tineri la mobilitatea care se va desfăşura la Çankırı, în Turcia, în perioada 22/06/2022 – 02/07/2022, ASOCIAŢIA DE TINERET 2010 EUROPA lansează prezentul apel.

Evaluarea candidaţilor

 1. Proba de evaluare a dosarelor;
 2. Proba de interviu în limba engleză.

Bibliografia pentru interviu:

 • Ghidul Programului  Erasmus+ 2021;
 • Apelul General European la propuneri de proiecte 2021.

Dosarele de candidatură se depun la CDI, corp B, str. Nicolae Iorga, nr. 19, Botoşani, până la data de 27.05.2022, ora 14.00.

 • Prima etapă a procesului de selecție  constă în realizarea evaluării administrative a dosarelor depuse de către candidați.
 • Pentru a fi admis în etapa ulterioară, dosarul trebuie să conțină toate documentele solicitate și să îndeplinească condițiile obligatorii din anunțul de selecție.
 • Se va realiza, apoi, evaluarea și notarea dosarelor candidaților, de către membrii Comisiei de selecţie, pe baza unei grile de evaluare.

Conţinutul dosarului de candidatură

 Condiţiile/Criteriile de eligibilitate/selecţie sunt:

 • Să aibă cetăţenie română.
 • Să aibă cel puțin 16 ani.
 • Să aibă suficiente competenţe lingvistice pentru a se descurca singuri – limba engleză.
 • În primul rând, să fi făcut sport sau să fie interesaţi îndeaproape de sport.
 • Să aibă capacitatea de a comunica cu colegii.
 • Să aibă abilități dezvoltate de comunicare.
 • Să aibă abilitatea de a face cercetări care pot contribui la implementarea proiectului.
 • Să aibă abilități de comunicare pentru a disemina proiectul.

 Criterii de departajare

                În cazul în care doi sau mai mulți candidați obțin punctaje egale la evaluarea dosarelor, se vor lua în considerare următoarele criterii de departajare, în această ordine:

 • competenţe lingvistice în limba engleză,
 • nevoia de participare la mobilitate.

Publicarea rezultatelor

 • Candidații sunt declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului de participanţi din anunțul de selecție.
 • Rezultatele selecției se publică pe site-ul: https://laurian.ro/.
 • Eventualele contestații se depun la CDI, corp B, str. Nicolae Iorga, nr. 19, Botoşani           (v. Graficul de selecţie).
 • Proba de interviu nu se contestă.
 • Candidații care nu se regăsesc în lista celor declarați admiși (în cadrul rezultatelor finale) vor constitui lista de rezervă a participanţilor.

Între ASOCIAŢIA DE TINERET 2010 EUROPA, în calitate de partener/ organizaţie de trimitere şi fiecare participant se vor încheia acorduri specifice programului Erasmus+, acţiunea cheie 1, Mobilităţi, Tineret, pe o durată ce nu poate depăși durata prevăzută pentru implementarea proiectului.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, prin programul Erasmus+, acţiunea cheie 1, Tineret. Această publicaţie/comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

ANEZA 2:Graficul de  selectie