Noutăți

Concursul interjudețean de matematică ”Octav Onicescu” – marca Laurian

Motivaţia organizării acestui concurs a fost în primul rând aceea de a aduce un omagiu ilustrului matematician, remarcabilă personalitate ce face parte din elita Colegiului Naţional “August Treboniu Laurian“, din Botoşani, dar şi ideea de a da o nouă abordare concursurilor de matematică.

Noutatea acestui concurs constă în elaborarea subiectului  unic pentru toţi elevii de liceu, dezvoltând inteligenţa, iscusinţa, de fapt abilităţile matematice pure. Subiectele  suportă abordare din partea elevilor indiferent de anul de studiu, nefiind axate pe tehnică precum subiectele tradiţionale ale olimpiadelor şcolare ,ci urmărind găsirea unor strategii de rezolvare, urmărind de fapt creativitatea participanţilor, descoperirea elementului subtil din fiecare problemă. Originalitatea subiectelor  şi de fapt atractivitatea lor stimulează participanţii .Subiectele sunt de tipul celor de la proba de baraj a olimpiadelor naţionale  si internaţionale , dar având un grad de dificultate mai scăzut , astfel încât să fie accesibile unui număr cât mai mare de elevi . Confirmarea asupra frumuseţii subiectelor am avut-o in momentul in care au participat la concurs elevi componenţi ai lotului olimpic de matematică şi  elevi cu performanţe in matematică.

CONCURSULUI  INTERJUDEȚEAN  DE MATEMATICĂ „ OCTAV ONICESCU ”-EDIȚIA a XXI-a, s-a desfășurat în perioada 2-4 noiembrie 2018 și este înscris în Calendarul activităților educative naționale (C.A.E.N.) 2018 – aprobate de către M.E.N.

Realizarea acestui demers se datorează domnului profesor Adrian Boţan,fost olimpic naţional, care a dorit să împărtăşească din frumuseţea problemelor de la olimpiadele internaţionale şi să facă din acestea subiecte accesibile unui număr cât mai mare de elevi. Conceperea problemelor este rezultatul colaborării dintre domnii profesori Adrian Boţan şi Adrian Panaete.

Organizarea, desfăşurarea şi evaluarea sunt rodul muncii si implicării tuturor profesorilor de matematică din colegiu si ceea ce a sudat relaţiile in cadrul comisiei metodice, făcând din aceasta o veritabilă echipa.

Prima ediţie a concursului a avut loc în anul 1996 şi s-a bucurat de participarea elevilor din liceele din judeţ.

Concursul se desfăşoară anual şi încheie festivităţile( activităţi ştiiţifice, educative,culturale,sportive) prilejuite de “Zilele C.N. A.T.Laurian”,de la sfârşitul lunii octombrie-începutul lunii noiembrie.

Din anul 2003, ediţia a VII-a, concursul a devenit interjudeţean  şi în acelaşi an  a fost onorat de prezenţa domnului prof. dr. Eugen Popa , de la Facultatea de Matematică din Iaşi, în calitate de preşedinte al concursului.

Tags